2.3 Ljudski resursi

Princip: Državne politike i pravno okruženje stimulišu i olakšavaju zapošljavanje, volonterizam i druge angažmane OCD-a.

Standardi/kriterijumi
1. OCD se tretiraju na isti način kao i drugi poslodavci.
2. Postoje podsticajne politike i zakoni o volonterima.
3. Edukativni sistem promoviše građanski angažman.

2.3.1 UDRUŽENJA KAO POSLODAVCI | 2.3.2 VOLONTIRANJE | 2.3.3 OBRAZOVANJE

Zakonodavni okvir

više…

Praksa

 • Status volontiranja kao oblik radno-pravnog odnosa, umesto kao dobrovoljna inicijativa građana

  Zakon o volontiranju ne prepoznaje volontiranje kao dobrovoljnu privatnu inicijativu građana, ali to je samo jedan od niza problema sa postojećim pravnim okvirom za regulisanje volontiranja kao prakse. Pored obavezne evidencije i propratne dokumentacije, postojeći okvir ne isključuje mogućnost zloupotrebe volontera za besplatan eksploatatorski rad.......

 • Zakon o računovodstvu uneo pometnju

  Izmenama Zakona o računovodstvu i donošenjem podzakonskih akata, preduzeća su dobila obavezu da ove godine pripreme tri puta veće finansijske izveštaje nego što je do sada bio slučaj, pri čemu, kako navode u Mreži, nova pravila nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i čak......

 • Zakon o volontiranju koji je usvojen 2010. godine prema oceni stručne javnosti ne predstavlja zadovoljavajući pravni okvir za razvoj volontiranja, pre svega zato što tretira volontiranje kao oblik radno-pravnog odnosa, a ne kao dobrovoljnu inicijativu građana. Isto tako, zakon uvodi i opštu obavezu organizatorima volontiranja......

 • Usklađivanje obrazovanja i potrebama tržišta rada

  Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Srđan Verbić je 14. oktobra izjavio da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema Nacionalni okvir kvalifikacija, i najavio da bi zakon i registar kvalifikacija trebalo da budu usvojeni početkom naredne godine. Verbić je......

 • Predstavljeni programi i projekti EU – Erazmus+ u oblasti obrazovanja, mladih i sporta

  Na skupu „ Nacionalni Erazmus+ informativni dan“ predstavljeni su otvoreni programi i konkursi za nove projekte za podršku saradnji u sferi obrazovanja, mladih i sporta Erazmus+, i EU će za konkursni rok 2016. za region Zapadnog Balkana izdvojiti više sredstava nego za prethodnu godinu. Očekivani......

više…