3.3.3 Procedure i transparentnost

PUN NAZIV STANDARDA: Država je jasno definisala procedure za ugovaranje usluga, što dopušta transparentni odabir davalaca usluga, uključujući OCD.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoji jasna i transparentna procedura putem koje se finansiranje za usluge distribuira među davaocima istih.
2) Cena nije glavni kriterijum za odabir davalaca usluga, a koja je najveća vrednost određuje se na osnovu kvaliteta usluga i finansijske procene kandidata.
3) Postoje jasne smernice o tome kako obezbediti transparentnost i izbeći sukob interesa.
4) Kandidat ima pravo da podnese žalbu protiv rezultata konkursa.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Za mnoge usluge ugovori se sklapaju sa OCD-ima.
2) Smatra se da su konkursi pošteni i da se izbegavaju sukobi interesa.
Državna službena lica dovoljno su sposobna da organizuju procedure.

 • Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije povodom neimenovanja direktora/ke Kancelarije za saradnju s civilnim društvom

  Građanske inicijative uz podršku više od 55 organizacija civilnog društva uputile su danas Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije povodom neimenovanja direktora/ke Kancelarije za civilno društvo. U otvorenom pismu organizacije apeluju na Vladu Republike Srbije da u okviru transparentnog procesa imenuju novog direktora/direktorku Kancelarije za saradnju......

 • Ministarstvo privrede krši pravo javnosti da zna

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Zaštitniku građana pismo kojim ga informiše o višestrukom kršenju zakona i prava javnosti od strane Ministarstva privrede povodom zahteva da se učini dostupnim Ugovor o upravljanju Privrednog društva „Železara Smederevo” zaključen sa......

 • Završeni seminari za lokalne samouprave

  Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave. Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i......

 • Netransparentna izmena Zakona o dobrobiti životinja

  Organizacije civilnog društva upozorile su da je neophodno njihovo uključivanje u proces izmene Zakona o dobrobiti životinja, od rane faze izrade, u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, kao i sa najnovijom Rezolucijom Evropskog parlamenta u kojoj je izražena......

 • Inicijativa za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno odlučivanje

  Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Agencija za borbu protiv korupcije podneli su danas predsedniku Republike Tomislavu Nikoliću inicijativu za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno......

više…