2.3.3 Obrazovanje

PUN NAZIV STANDARDA:  Edukativni sistem promoviše građanski angažman.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Neformalno obrazovanje se promoviše kroz politiku/strategiju/zakon.
2) Predmeti koji su u vezi sa društvom uključeni su u zvanični plan i program na svim nivoima obrazovnog sistema.

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

  Zaštita podataka o ličnosti je garant prava na privatnost – jednog od osnovnih ljudskih prava svakog pojedinca. Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije, po čijem nalogu, u......

 • Zakon o mladima

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o mladima....

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

  Ovde možete preuzeti: Zakon o osnovama sistema obrazovanja Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja...

 • Startegija razvoja obrazovanja

  Ovde možete preuzeti Strategiju obrazovanja u Srbiji do 2020....

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Obrazovni sistem sadrži mogućnosti za građanski angažman u OCD-ima.
2) Priznaje se omogućavanje neformalnog obrazovanja od strane OCD-a.

 • Usklađivanje obrazovanja i potrebama tržišta rada

  Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Srđan Verbić je 14. oktobra izjavio da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema Nacionalni okvir kvalifikacija, i najavio da bi zakon i registar kvalifikacija trebalo da budu usvojeni početkom naredne godine. Verbić je......

 • Predstavljeni programi i projekti EU – Erazmus+ u oblasti obrazovanja, mladih i sporta

  Na skupu „ Nacionalni Erazmus+ informativni dan“ predstavljeni su otvoreni programi i konkursi za nove projekte za podršku saradnji u sferi obrazovanja, mladih i sporta Erazmus+, i EU će za konkursni rok 2016. za region Zapadnog Balkana izdvojiti više sredstava nego za prethodnu godinu. Očekivani......

više…