2.2 Državna podrška

Princip: Podrška države obezbeđuje se na transparentan način i troši na odgovoran način

Standardi/kriterijumi
1. Javno finansiranje je na raspolaganju za institucionalni razvoj OCD-a, podršku projektima i ko-finansiranje grantova EU i drugih.
2. Javno finansiranje se raspodeljuje na propisani i transparentni način.
3. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije javnog finansiranja.
4. Država daje i nefinansijsku podršku.

2.2.1 FINANSIRANJE OCD | 2.2.2 TRANSPARENTNO FINANSIRANJE | 2.2.3 PRAĆENJE FINANSIRANJA | 2.2.4 NEFINANSIJSKA PODRŠKA

Zakonodavni okvir

više…

Praksa

 • Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava za oblast socijalne zaštite

  U opštini Vršac danas su potpisani ugovori sa korisnicima sredstava za oblast socijalne zaštite za drugu polovinu 2015. godine. Vrednost svih projekata kojima su NVO aplicirale na konkurs je oko 4.5 miliona dinara dok je lokalna samouprava uspela da podrži 1.4 miliona.   (izvor: TV......

 • Završeni seminari za lokalne samouprave

  Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave. Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i......

 • Zakon o računovodstvu uneo pometnju

  Izmenama Zakona o računovodstvu i donošenjem podzakonskih akata, preduzeća su dobila obavezu da ove godine pripreme tri puta veće finansijske izveštaje nego što je do sada bio slučaj, pri čemu, kako navode u Mreži, nova pravila nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i čak......

 • Sufinansiranje Ocd

  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu u razdelu Pokrajinskog sekretarijata za finansije planirana su sredstva koja se dodeljuju kao bespovratna za učešće u sufinansiranju projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Sredstva se dodeljuju......

 • “Politika” iznosi netačne informacije o Fondu za humanitarno pravo

  Tekst pod nazivom „Država za NVO godišnje izdvaja koliko i za nauku“, autorke Jelene Popadić, koji je objavljen u Politici 11. juna 2015. godine sadrži niz netačnih podataka o Fondu za humanitarno pravo (FHP). Tekstom ste prekršili član 9 Zakona o javnom informisanju, i u......

više…