2.2.1 Finansiranje OCD

PUN NAZIV STANDARDA:  Javno finansiranje je na raspolaganju za institucionalni razvoj OCD-a, podršku projektima i ko-finansiranje grantova EU i drugih.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoji zakon ili nacionalna politika (dokument) koja reguliše podršku države institucionalnom razvoju OCD-a, podršku projektima i ko-finansiranju projekata koje finansira EU.
2) Postoji mehanizam na nacionalnom nivou za raspodelu javnih sredstava OCD-ima.
3) Javna sredstva za OCD su jasno planirana u okviru državnog budžeta.
4) Postoje jasne procedure za učešće OCD-a u svim fazama ciklusa javnog finansiranja.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Raspoloživa javna sredstva odgovaraju na potrebe sektora OCD.
2) Postoje državni organi sa jasnim mandatom za raspodelu i/ili monitoring raspodele državnog finansiranja.
3) Finansiranje je predvidivo, ne smanjuje se drastično iz jedne godine u drugu; a sumu u budžetu za OCD-e je lako identifikovati.
Učešće OCD-a u ciklusu javnog finansiranja je transparentno i značajno.

 • Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava za oblast socijalne zaštite

  U opštini Vršac danas su potpisani ugovori sa korisnicima sredstava za oblast socijalne zaštite za drugu polovinu 2015. godine. Vrednost svih projekata kojima su NVO aplicirale na konkurs je oko 4.5 miliona dinara dok je lokalna samouprava uspela da podrži 1.4 miliona.   (izvor: TV......

 • Završeni seminari za lokalne samouprave

  Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave. Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i......

 • Sufinansiranje Ocd

  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu u razdelu Pokrajinskog sekretarijata za finansije planirana su sredstva koja se dodeljuju kao bespovratna za učešće u sufinansiranju projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Sredstva se dodeljuju......

 • NVO: Gradonačelnik Odžaka delio budžetski novac mimo konkursa

  NOVI SAD – Poverenik za informacije od javnog značaja kaznio je predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana sa 20.000 dinara, jer je odbio da dostavi odgovor na pitanje koliko i kada su nevladine organizacije njegovim ličnim odlukama, van konkursne procedure, dobile novca iz opštinskog budžeta tokom......

 • Monitoringom osigurati namensko korišćenje budžetskih sredstava

  Stručni tim Kancelarije za ljudska i manjinska prava će u narednom periodu sprovesti monitoring odobrenih projekata organizacijama civilnog društva koji se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije, sa namerom da osigura adekvatno upravljanje odobrenim sredstvima u cilju postizanja postavljenih ciljeva projekta i procene njihove ispunjenosti,......

više…