1.3 Ostale slobode

Princip: Sloboda okupljanja i izražavanja su svima zagarantovane

Standardi/kriterijumi
1. Predstavnici OCD-a, pojedinačno ili preko svojih organizacija, imaju pravo na slobodu mirnog okupljanja.
2. Predstavnici OCD-a, pojedinačno ili preko svojih organizacija, imaju pravo na slobodu izražavanja.
3. Predstavnici civilnog društva, pojedinačno ili preko svojih organizacija, imaju pravo da bezbedno dobijaju i saopštavaju informacije preko svih medija.

Zakonodavni okvir

  Praksa

  • OEBS: Nadzorna uloga Parlamenta u vreme vanrednog stanja je ključna

   Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/OSCE) pozvala je nadležne u Srbiji da obezbede ključnu ulogu parlamenta u nadzoru nad merama koje se donose u uslovima vanrednog stanja. Podsećamo da je Srbija jedina država u Evropi u kojoj je zbog pandemije korona virusa suspendovan rad......

  • Različita praksa kažnjavanja za isti prekršaj

   Osim ekspresnih suđenja putem „Skajpa“ primetno je nepostojanje jasnih kriterijuma kao i veoma neuravnotežena praksa postupanja prema građanima koji prekrše meru samoizolacije. S jedne strane, javnosti poznata lica poput estradnih ličnosti i popularnih sportista neposredno nakon privođenja dobili su priliku da sa Tužilaštvom zaključe sporazum......

  • Praxis: Apel Vladi da zaštiti i “nevidljive”

   Nevladina organizacija Praxis apelovala je na Vladu Republike Srbije da preduzme mere kako bi se omogućila zaštita onih kategorija stanovništva koji zbog neposedovanja dokumenata ostaju nevidljivi za državu i izopšteni iz sistema socijalne zaštite. U apelu se posebno naglašava težak položaj pripadnika romske nacionalne manjine,......

  • Neadkevatna komunikacija doprinosi ugrožavanju osnovnih prava i sloboda

   Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Katarina Golubović ocenila je da neadekvatna komunikacija i odsustvo adekvatnih obrazloženja usvojenih mera doprinose sveopštoj konfuziji i porastu broja slučajeva ugrožavanja osnovnih prava i sloboda građana. Tom prilikom je ukazala na otvorena pitanja u pogledu obaveza koje proističu......

  • Građani se češće obraćaju Zaštitiniku

   Kontinuirano kršenje ljudskih prava koje je naročito intezivirano od momenta proglašenja vanrednog stanja uslovilo je povećanje obima posla sa kojima se suočavaju institucije Zaštitnika građana, ali i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Zaštitnik građana, Zoran Pašalić, izjavio je da se toj ustanovi telefonskim putem svakodnevno obrati......