3.2.1 Standardi

PUN NAZIV STANDARDA: Postoje standardi koji omogućavaju sudelovanje OCD-a u donošenju odluka, što dozvoljava blagovremeni input OCD-a.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoje jasno definisani standardi o sudelovanju OCD-a u procesima donošenja politika i odluka, u skladu sa najboljim regulatornim praksama koje propisuju minimum zahteva koje treba da ispuni svaki proces donošenja politike.
2) Državne politike obezbeđuju obrazovne programe/obuku za državne službenike o sudelovanju OCD-a u radu javnih institucija
3) Prema integralnim propisima, zahtevaju se određene jedinice ili službene osobe u vladi, ministarstvima ili drugim vladinim agencijama da koordinišu, prate i izveštavaju o sudelovanju OCD-a u njihovom radu.

 • Obaveza otvaranja posebnog namenskog računa za budžetska sredstva

  Beograd, 3. marta 2016. godine – Ponovo je uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava. Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o......

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Javne institucije rutinski pozivaju sve zainteresovane OCD-e da u ranoj fazi daju svoje komentare na inicijative koje se odnose na politiku/zakon.
2) OCD-i dobijaju adekvatne informacije o sadržaju nacrta dokumenta i o detaljima konsultacije, uz dovoljno vremena za odgovor.
3) Povratnu informaciju o rezultatima konsultacija, u pismenom vidu, javne institucije daju javnosti na uvid, uz iznošenje razloga zašto neke preporuke nisu u to uključene.
4) Većina državnih službenika zaduženih za pravljenje nacrta javnih politika uspešno je završila neophodne obrazovne programe/obuku.
5) Većina jedinica/službenih osoba koje koordinišu i prate javne konsultacije funkcionalni su i imaju dovoljno kapaciteta.

 • Jednošalterski sistem registracije u potpunosti zaživeo u praksi APR

  15. avgust 2016, Beograd- Zahvaljujući unapređenju jednošalterskog sistema registracije u okviru koga su Agencija za privredne registre (APR) i Poreska uprava izvršile objedinjavanje svojih procedura, vreme registracije osnivanja i izdavanja PIB-a skraćeno je na maksimalnih 24 časa. Od uvođenja unapređenog jednošalterskog sistema registracije, za prvih pet......

 • Zavetnici ugrožavaju bezbednost udruženja građana

  Zavetnici su se okupili ispred Kuće ljudskih prava u Beogradu da protestuju protiv nevladinih organizacija. Iako je bila pozvana, policija se nije pojavila na licu mesta. Zavetnici su postavili i video snimak na socijalne mreže. Targetiranje neistomišljenika se nastavlja u atmosferi nekažjivosti koju je stvorila Vlada. Pozivamo......

 • Ohrabruje presuda koja etiketiranje aktivista kao izdajnika i stranih plaćenika opisuje kao govor mržnje

  Viši sud u Beogradu objavio je danas prvostepenu presudu kojom je Dragan Vučićević, urednik Informera osuđen za kršenje zabrane govora mržnje po tužbi Inicijative mladih za ljudska prava.   Inicijativa se nada da će ova presuda predstavljati prekretnicu ne samo u sudskoj praksi, već i......

više…