3.3 Pružanje usluga

Princip: Postoji okruženje koje podržava sudelovanje OCD-a u pružanju usluga

Standardi/kriterijumi
1. OCD su angažovane na pružanju različitih usluga i konkurišu za državne ugovore ravnopravno sa ostalim davaocima usluga.
2. Država se obavezala da finansira usluge i to finansiranje je predvidljivo i stoji na raspolaganju na duži period.
3. Država je jasno definisala procedure za ugovaranje usluga, što dopušta transparentni odabir davalaca usluga, uključujući OCD.
4. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije pružanja usluga.

Zakonodavni okvir

više…

Praksa

 • Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije povodom neimenovanja direktora/ke Kancelarije za saradnju s civilnim društvom

  Građanske inicijative uz podršku više od 55 organizacija civilnog društva uputile su danas Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije povodom neimenovanja direktora/ke Kancelarije za civilno društvo. U otvorenom pismu organizacije apeluju na Vladu Republike Srbije da u okviru transparentnog procesa imenuju novog direktora/direktorku Kancelarije za saradnju......

 • Poz za učestvovanje u konsultativnom procesu za praćenje napretka u odnosu države i civilnog društva

  Pozivamo Vas da učestvujete u konsultativnom procesu za praćenje napretka u odnosu države i civilnog društva u Srbiji prema EU Smernicama za podršku civilnom društvu u IPA zemljama za period 2014-2020. godine Napredak će se pratiti na osnovu sledećih dokumenata: 1) Nacionalni targeti za Srbiju......

 • Ministarstvo privrede krši pravo javnosti da zna

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Zaštitniku građana pismo kojim ga informiše o višestrukom kršenju zakona i prava javnosti od strane Ministarstva privrede povodom zahteva da se učini dostupnim Ugovor o upravljanju Privrednog društva „Železara Smederevo” zaključen sa......

 • Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava za oblast socijalne zaštite

  U opštini Vršac danas su potpisani ugovori sa korisnicima sredstava za oblast socijalne zaštite za drugu polovinu 2015. godine. Vrednost svih projekata kojima su NVO aplicirale na konkurs je oko 4.5 miliona dinara dok je lokalna samouprava uspela da podrži 1.4 miliona.   (izvor: TV......

 • Završeni seminari za lokalne samouprave

  Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave. Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i......

više…