1.1 Slobode udruživanja

Princip: Sloboda udruživanja je svima zagarantovana i na nju svi imaju puno pravo

Standardi/ kriterijumi:
1. Svi pojedinci i pravna lica imaju pravo da osnivaju i da budu deo neformalnih i /ili registrovanih organizacija offline i online.
2. OCD rade slobodno, bez neovlaštenog mešanja države u njihovo interno upravljanje i aktivnosti.
3. Za podršku svojim aktivnostima, OCD mogu slobodno tražiti i obezbeđivati finansijske resurse iz različitih domaćih i stranih izvora.

Zakonodavni okvir

 • Zakon o udruženjima

  Zakon o udruženjima definiše pravni okvir za rad udruženja. Zakon sadrži odredbe o osnivanju, načinu rada udruženja, registraciji i brisanju iz registra, članstvo i organe kao i druga pitanja od značaja za rad udruženja. Zakon možete preuzeti ovde....

 • Zakon o zadužbinama i fondacijama

  Narodna Skupština je 2010. godine donela nov Zakon o zadužbinama i fondacijama. Tekst zakona možete preuzeti ovde: zakon o zaduzbinama-UdruzenjaInfo...

 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

  Narodna skupština Republike Srbije je  26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  03. januara 2012. godine. Njegova primena počinje: 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana......

 • Zakon o okupljanju građana

  Pravo na slobodu okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava, ovo pravo postavio je kao povezano i komplementarno sa pravom na slobodu udruživanja. Tekst Zakona o okupljanju građana Republike Srbije možete preuzeti ovde: Zakon o okupljanju građana...

 • IPA II – Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma

  Instrument pretpristupne pomoći – IPA, je evropski namenjen pružanju pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU kako bi usvojile potrebne standarde. Cilj programa je pomoć javnim telima, nevladinom i privatnom sektoru da prilagodi zakonodavni okvir pravnim tekovinama EU, kao i da pripremi državu za korišćenje......

Praksa

 • Sprečeno održavanje tribine pokreta “Dosta je bilo” u Futogu

  Grupa od desetak ljudi sprečila je 20. marta 2015 godine, održavanje tribine Pokreta “Dosta je bilo”  u Futogu pored Novog Sada, tako što su vikali, dobacivali i vređali predsednika tog Pokreta Sašu Radulovića. Prema informacijama koje je preneo dnevni list Blic, predstavnici Pokreta “Dosta je bilo”......

 • Zakon o okupljanju građana neustavan

  Na sednici Ustavnog suda, održanoj 9.aprila 2015. godine doneta je odluka o neustavnosti Zakona o okupljanju građana, ali je objavljivanje obrazloženja odloženo za šest meseci. утврдио да Закон о окупљању грађана („Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, „Службени лист СРЈ“, број 21/01......

 • Privođenje aktivista inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”

  Aktiviste inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”, koji se protive projektu “Beograd na vodi”, novinarku i jednog građanina priveli su pripadnici Komunalne policije. Gradska uprava oglasila se saopštenjem navodeći da komunalci nisu priveli lica koja su delila propagandni materijal. Prema njihovim rečima, pripadnici komunalne policije samo su......

 • Prekršajna prijava direktorki Inicijative zbog “organizacije” paljenja sveća žrtvama Srebrenice

  Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv direktorke Inicijative mladih za ljudska prava Anite Mitić zbog prekršaja iz Zakona o okupljanju građana, odnosno zbog sazivanja skupa u noći 10. jula 2015 – veče uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Inicijativa podseća......

 • Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki

  Imajući u vidu da je zaštita prava u postupku javne nabavke izuzetno važan segment sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, otpočeo je projekat podržan i finansiran od strane Evropske unije, sa ciljem jačanja kapaciteta Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, upoznavanja sa......