2.3.1 Udruženja kao poslodavci

PUN NAZIV STANDARDA:  OCD se tretiraju na isti način kao i drugi poslodavci.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Zakon i politike tretiraju OCD-e na isti način kao i druge poslodavce.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Ako postoje programi podsticajnih mera za zapošljavanje, OCD-i se tretiraju kao i svi ostali sektori.
2) Vode se redovne statistike o broju zaposlenih u neprofitnom sektoru.

 • Zakon o računovodstvu uneo pometnju

  Izmenama Zakona o računovodstvu i donošenjem podzakonskih akata, preduzeća su dobila obavezu da ove godine pripreme tri puta veće finansijske izveštaje nego što je do sada bio slučaj, pri čemu, kako navode u Mreži, nova pravila nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i čak......

 • KAKO UBLAŽITI NEGATIVNE POSLEDICE VANREDNOG STANJA PO EKONOMSKI OPSTANAK MEDIJA?

  Imajući u vidu da pandemija korona virusa ne dovodi samo do negativnih posledica po zdravlje građana već da su sve jasnije i intezivnije ekonomske implikacije u vidu pada privredne aktivnosti i otpuštanja velikog broja radnika, pod posebnim pritiskom su se našli zaposleni u medijskom sektoru.......

 • OMOGUĆITI DOZVOLE ZA KRETANJE PREDSTAVNICIMA OCD

  Mere ograničenja kretanja građana u velikoj meri su otežale normalno funcionisanje organizacija civilnog društva koje obavljaju delatnosti od opšteg interesa i koje građanima pružaju određene usluge koje su im od pomoći za prevazilaženje krize prouzrokovane pandemijom korona virusa. Naime, uvođenjem „policijskog časa“ zabranjeno je napuštanje......

 • Dozvole za kretanje u vreme policijskog časa za udruženja pružaoce usluga personalne asistencije i pomoć u kući

  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je saopštenje kojim obaveštava sve zainteresovane da će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kontrolisati i vršiti izdavanje dozvola za kretanje u vreme policijskog časa. Jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa drugim organima lokalne samouprave i udruženjima......

više…