3.3.1 Jednak tretman udruženja

PUN NAZIV STANDARDA: OCD su angažovane na pružanju različitih usluga i konkurišu za državne ugovore ravnopravno sa ostalim davaocima usluga.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postojeći zakoni dopuštaju OCD-ima da pružaju usluge u različitim oblastima, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalne usluge.
2) Nema prepreka da OCD-i pružaju usluge koje nisu definisane zakonom („dodatne“ usluge).
3) Postojeći zakoni ne nameću OCD-ima dodatne opterećujuće zahteve koji ne postoje za druge davaoce usluga.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) OCD su sposobne da dobiju ugovor u konkurenciji sa ostalim davaocima usluga i angažovane su na pružanju raznovrsnih usluga (npr. obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i obuka).
2) OCD su uključene u sve faze razvoja i pružanja usluga (utvrđivanje/procena potreba, određivanje usluga koje na najbolji način zadovoljavaju te potrebe, monitoring i evaluacija).
Kad se traži prethodna registracija/dobijanje licence, procedura za dobijanje istih nije preterano komplikovana.

 • Radni sastanak povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovali su radni sastanak u utorak, 10. februara 2015. godine u Beogradu, Palata Srbija, sa organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem usluga u oblasti socijalne zaštite......

 • Preporuke i zaključci sa konferencije o socijalnoj zaštiti

  Subotica je  25. i 26. juna 2015. bila domaćin konferencije “Usluge socijalne zaštite i organizacije civilnog društva kao pružaoci – EU standardi i domaće prakse” koju je organizovala TACSO kancelarija u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U radu ......

 • ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O FINALNOM NACRTU PROGRAMA REFORMI POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE (ESRP)

  Strategija proširenja Evropske unije 2013-2014. pokrenula je novi instrument kojim će za zemlјe u procesu pristupanja EU biti utvrđeni i praćeni prioriteti u oblastima zapošlјavanja i socijalne politike – Program reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP). ESRP je zamišljen kao strateški proces, koji će......

 • ČEKAJUĆI IZBOR POSLEDNJEG ČLANA SAVETA REM-A, ODUGOVLAČENJE I KRŠENJE ZAKONA

  Savet Regulatornog tela za elektronske medije već pola meseca ne radi u punom sastavu zbog serije proceduralnih manevara poslanika vladajuće koalicije oko kandidature Gorana Pekovića, univerzitetskog profesora i prvog čoveka Upravnog odbora Specijalne olimpijade Srbije, iako je u dva navrata ispao iz trke za upražnjeno......

 • Poverenik traži informacije o raspodeli novca na lokalu

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je naložio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da Udruženju građana “Građanske inicijative” iz Beograda dostavi informacije o tome kojim opštinama i na koji način je raspodeljeno 400 miliona dinara za usluge......

više…