2.2.2 Transparentno finansiranje

PUN NAZIV STANDARDA:  Javno finansiranje se raspodeljuje na propisani i transparentni način.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Procedura za raspodelu javnih sredstava je transparentna i zakonski obavezujuća.
2) Kriterijumi za izbor su jasni i objavljeni unapred.
3) Postoje jasne procedure koje se bave pitanjima sukoba interesa pri donošenju odluka.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Informacije u vezi sa procedurama za finansiranje i informacije o projektima koji se finansiraju su dostupne javnosti.
2) Državni organi prate proceduru i primenjuju je na usklađeni način.
3) Uslovi za podnošenje zahteva nisu previše teški za OCD-e.
Smatra se da su odluke na tenderima poštene a da su situacije sa sukobom interesa najavljene unapred.

 • Završeni seminari za lokalne samouprave

  Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave. Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i......

 • Zakon o računovodstvu uneo pometnju

  Izmenama Zakona o računovodstvu i donošenjem podzakonskih akata, preduzeća su dobila obavezu da ove godine pripreme tri puta veće finansijske izveštaje nego što je do sada bio slučaj, pri čemu, kako navode u Mreži, nova pravila nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i čak......

 • “Politika” iznosi netačne informacije o Fondu za humanitarno pravo

  Tekst pod nazivom „Država za NVO godišnje izdvaja koliko i za nauku“, autorke Jelene Popadić, koji je objavljen u Politici 11. juna 2015. godine sadrži niz netačnih podataka o Fondu za humanitarno pravo (FHP). Tekstom ste prekršili član 9 Zakona o javnom informisanju, i u......

 • NVO: Gradonačelnik Odžaka delio budžetski novac mimo konkursa

  NOVI SAD – Poverenik za informacije od javnog značaja kaznio je predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana sa 20.000 dinara, jer je odbio da dostavi odgovor na pitanje koliko i kada su nevladine organizacije njegovim ličnim odlukama, van konkursne procedure, dobile novca iz opštinskog budžeta tokom......

 • Obajvljen Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je  Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini. Vlada Srbije usvojila je Zbirni izveštaj......

više…