1.1.3 Slobodni rad

PUN NAZIV STANDARDA:  Za podršku svojim aktivnostima, OCD mogu slobodno tražiti i obezbeđivati finansijske resurse iz različitih domaćih i stranih izvora.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Zakon dozvoljava OCD-ima da se angažuju u ekonomskim aktivnostima.
2) OCD-ima je dozvoljeno da budu finansirane iz inostranstva.
3) OCD-ima je dozvoljeno da budu finansirane od strane pojedinaca, korporacija i iz drugih izvora

 • Zakon o okupljanju građana

  Pravo na slobodu okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava, ovo pravo postavio je kao povezano i komplementarno sa pravom na slobodu udruživanja. Tekst Zakona o okupljanju građana Republike Srbije možete preuzeti ovde: Zakon o okupljanju građana...

 • Zakon o radu

  Novi Zakon o radu objavljen je 21. jula 2014. godine i stupio je na snagu 29. jula, osim izmena člana 121. koje stupaju na snagu po isteku roka od 30 dana od dana stupanja Zakona na snagu. Tekst zakona možete preuzeti ovde....

 • Zakon o mladima

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o mladima....

Praksa

INDIKATORI

1) Zakon o angažovanju OCD-a u ekonomskim aktivnostima se primenjuje i nije opterećujući za OCD.
2) Ne postoje restrikcije (npr. administrativno ili finansijsko opterećenje, unapred data odobrenja ili kanalisanje takvih sredstava putem određenih tela) koje se odnose na OCD u vezi sa dobijanjem finansija iz inostranstva.

Primanje finansija od pojedinaca, korporacija i iz drugih izvora je lako, efektivno i bez ikakvih nepotrebnih troškova ili administrativnih opterećenja.

 • Sprečeno održavanje tribine pokreta “Dosta je bilo” u Futogu

  Grupa od desetak ljudi sprečila je 20. marta 2015 godine, održavanje tribine Pokreta “Dosta je bilo”  u Futogu pored Novog Sada, tako što su vikali, dobacivali i vređali predsednika tog Pokreta Sašu Radulovića. Prema informacijama koje je preneo dnevni list Blic, predstavnici Pokreta “Dosta je bilo”......

 • Privođenje aktivista inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”

  Aktiviste inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”, koji se protive projektu “Beograd na vodi”, novinarku i jednog građanina priveli su pripadnici Komunalne policije. Gradska uprava oglasila se saopštenjem navodeći da komunalci nisu priveli lica koja su delila propagandni materijal. Prema njihovim rečima, pripadnici komunalne policije samo su......

 • Ozbiljno ugrožen demokratski izborni proces

  Apel organizacija civilnog društva Organizacije civilnog društva smatraju da je u Srbiji ozbiljno ugrožen demokratski izborni proces, te da je neophodno što aktivnije delovanje domaćih i međunarodnih organizacija kako bi se zaštitila jedna od, verovali smo, zauvek dosegnutih demokratskih vrednosti posle 5. oktobra 2000. godine, a......

 • Inicijativa za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

  Nacionalni konvent o EU i potpisani predstavnici i predstavnice naučne zajednice i građanskog društva pozivaju Ministarstvo odbrane Republike Srbije da povuče iz procedure usvajanja Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih......

 • Ekskluzivitet besplatne pravne pomoći

  Saopštenje – Građanske inicijative izražavaju oštro neslaganje sa inicijativom Advokatske komore Beograda  da se besplatna pravna pomoć u Srbiji ograniči isključivo na advokaturu. Stav Advokatske komore Beograda je da širenje mreže pružalaca usluga besplatne pravne pomoći nije u interesu građana. U ovom slučaju, interes građana može se......