3.2.3 Princip ravnopravnosti

PUN NAZIV STANDARDA: Predstavnici OCD-a su ravnopravni partneri u diskusijama u međusektorskim telima, a biraju se po jasno definisanim kriterijumima i procesima.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postojeće zakonodavstvo zahteva od javnih institucija da pozivaju predstavnike OCD-a u različita tela u kojima se donose odluke i/ili u savetodavna tela koja osnivaju javne institucije.
2) Postoje jasne smernice o tome kako osigurati da civilno društvo bude predstavljeno na odgovarajući način, a na osnovu transparentnih i unapred određenih kriterijuma.

  više…

  Praksa

  INDIKATORI

  1) Savetodavna tela i ona koja donose odluke o pitanjima i politikama relevantnim za civilno društvo u celini, uključuju predstavnike OCD-a.
  2) Predstavnicima OCD-a u ovim telima je omogućeno da slobodno predstavljaju i brane svoje stavove, i da za to ne budu sankcionisani.
  3) Predstavnici OCD-a se biraju putem procesa selekcije, koji se smatraju poštenim i transparentnim.
  Učešće u ovim telima ne sprečava OCD-e da koriste alternativne načine javnog zagovaranja ili promovisanja alternativnih stavova, koji nisu u skladu sa stavom dotičnog tela.

  • Nacrti Zakona o evidencijama u MUP i Zakona o policiji u suprotnosti s Ustavom

   Organizacije civilnog društva upozoravaju javnost da Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrt zakona o policiji sadrže odredbe koje su u direktnoj suprotnosti sa najvišim strandardima pravne zaštite Ustavom zajemčenog prava na zašitu podataka o ličnosti, kao i da......

  • Svetski Izveštaj 2015: Srbija

   U Srbiji je u 2014. ostvaren ograničeni napredak u oblasti zaštite ljudskih prava. Krivična gonjanja za ratne zločine odvijaju se sporo i bez političke podrške. Romska manjina se i dalje suočava s napadima i maltretiranjem. Za novinare je situacija i dalje nesigurna, i dolazi do......

  • Saradnja sa OCD i lokalnim samoupravama od ključnog značaja u sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama

   Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava ocenjuje da je saradnja sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva u sprovođenju politika inkluzije Roma od izuzetnog značaja u cilju unapređenja kvaliteta života naših sugrađana romske nacionalnosti. Ona podseća da je Kancelarija preuzela ulogu koordinatora......

  • Gašenje Vranjskih posledica konstantnih političkih pritisaka

   Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ocenili su 19. septembra da je gašenje nedeljnika Vranjske, koji su nazvali jednim od najboljih i najuglednijih lokalnih listova u Srbiji, direktna posledica dugotrajnih političkih pritisaka na medijske slobode i zastrašujuća vest za medijske......

  • Konsultativni sastanak OCD povodom Uredbe o finansiranju

   JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU povodom izrade teksta Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za......

  više…