2.1.2 Podsticanje filantropije

PUN NAZIV STANDARDA:  Obezbeđuju se podsticajne mere za davanja pojedinaca i korporacija.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Zakon obezbeđuje umanjenje poreske osnovice za pojedinačne i korporacijske donacije OCD-ima.
2) Postoje jasni zahtevi/uslovi za dobijanje donacija kod kojih se umanjuje poreska osnovica, a u njih spada široki spektar aktivnosti koje su od javnog interesa.
3) Državne politike u vezi sa korporativnom društvenom odgovornošću uzimaju u obzir potrebe OCD-a i uključuju ih u svoje programe.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Postoji operativna funkcionalna procedura za traženje umanjenja poreske osnovice za pojedinačne i korporativne donacije.
2) OCD su partneri sa državom u promociji Društveno odgovornog poslovanja (CSR).
3) OCD koje rade u glavnim oblastima od javnog interesa, uključujući ljudska prava i „watchdog“ organizacije, uspešno uživaju donacije kod kojih se umanjuje poreska osnovica.

  • KAKO SU POREZNICI UDAVILI “KIKINDSKE”

    Čitajući “Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija”, Saveta za borbu protiv korupcije, proključao sam od besa i zaplakao od muke. Bukvalno je tako bilo, pošto sam već sluđen činjenicom da novine koje vodim u ovom trenutku nemaju više načina da izlaze zbog prinudne naplate......

  • Promena prakse prilikom oslobađanja od PDV-a

    Nakon promene načelnika odeljenja za oslobađanja od PDV-a u centrali Poreske uprave  došlo je do izmene prakse prilikom oslobađanja od PDV-a. Nova Uredba je doneta 01.4.2017. ali tadašnja načelnica PU nije zahtevala da se ugovor sa donatorima koji je preveden sa engleskog (odnosno originalnog jezika......

  • Koalicija za dobročinstvo predlaže Vladi mere za olakšavanje davanja

    Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Srbije i Savetu za filantropiju, kojim predsedava premijerka, a čiji je Koalicija član, sedam predloga mera u cilju podsticanja većeg broja donacija i omogućavanja efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijem stanovništvu. Mere su identifikovane na osnovu potreba civilnog društva i drugih......

više…