Obajvljen Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu

Obajvljen Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu

Kanckancelarija_za_saradnju_civilnim_drustvomelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je  Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini. Vlada Srbije usvojila je Zbirni izveštaj zaključkom 8. oktobra 2015. godine.

Izveštaj prikazuje ukupan iznos planiranih i odobrenih sredstava za podršku udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava, pruža pregled procedura dodele i načina praćenja rezultata podržanih programa / projekata, sadrži podatke o svim podržanim programima / projektima, kao i pregled udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima je odobrena podrška.

Dokument predočava i podatke o oblastima u kojima su realizovani odobreni programi i projekti, kao i o njihovim krajnjim korisnicima i teritorijalnoj raspoređenosti finansiranih programa i projekata. Izveštaj sadrži pregled izvora finansiranja i ekonomskih klasifikacija iz kojih se izdvajaju sredstva za finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva.

Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim