Objavljivanje posebnih podataka po finansijskim izveštajima za 2014. godinu

Objavljivanje posebnih podataka po finansijskim izveštajima za 2014. godinu

apr-srbijaAgencija za privredne registre (APR)  je zaključno sa 23. oktobrom 2015. na internet stranici Agencije objavlila ,664 finansijska izveštaja, a od danas za sve grupe pravnih lica, objavljeni su i posebni podaci uz te izveštaje:

-broj zaposlenih
-veličina pravnog lica za narednu poslovnu godinu (na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za 2014)
-informacija da li je obveznik (mikro i malo pravno lice) ostvario poslovni prihod u 2014. godini veći od 4,4 miliona evra, što po srednjem kursu evra NBS na dan 31.12.2014. godine iznosi 532.217 hiljada dinara.

Individualni podaci iz potpunih i računski tačnih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i odgovarajuće dokumentacije uz te izveštaje kao i napred navedeni posebni podaci, dostupni su u odeljku Finansijski izveštaji, Javno objavljivanje finansijskih izveštaja počev od 2014, a pretraga se vrši unošenjem matičnog broja, poreskog identifikacionog broja ili naziva određenog pravnog lica.