Poverenik traži informacije o raspodeli novca na lokalu

Poverenik traži informacije o raspodeli novca na lokalu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je naložio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da Udruženju građana “Građanske inicijative” iz Beograda dostavi informacije o tome kojim opštinama i na koji način je raspodeljeno 400 miliona dinara za usluge u oblasti socijalne zaštite.

U saopštenju poverenik je naveo da je rešenjem naložio Ministarstvu da Udruženju dostavi informacije u vezi sa namenskim transferima namenjenim za razvoj i uspostavljanje usluga iz oblasti socijalne zaštite, odnosno kopije dokumenata iz kojih se može saznati sa kojim lokalnim samoupravama je Ministarstvo potpisalo ugovore, koji su iznosi izdvojenih sredstava za svaku jedinicu lokalne samouprave, koje se vrste usluga finansiraju i koliki je broj korisnika.

Ministarstvo je dužno da po rešenju poverenika postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema rešenja i da o tome obavesti poverenika.

“Poverenik u ovoj, kao i u svakoj sličnoj situaciji, principijelno stoji na stanovištu da su raspolaganja javnim novcem i dobrima u svim prilikama, a pogotovo kada je reč o raspolaganju značajnim sredstvima, što je u konkretnoj situaciji (400 miliona dinara) izvesno slučaj, nesporno legitiman predmet interesovanja javnosti”, navodi u saopštenju.

Kako se dodaje, poverenik je naglasio da je obaveza svih organa vlasti koji raspolažu javnim novcem da na sve zahteve javnosti odgovaraju u potpunosti u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

“I više od toga, bilo bi dobro i korisno i u interesu uspostavljanja poverenja u organe vlasti, da takve informacije čine javnosti dostupnim i bez posebnih zahteva tako što će ih sami proaktivno objavljivati”, dodao je poverenik.

(Izvor N1)