1.2.2 Slobode izražavanja – Zakonodavniokvir

Vlada Srbije donela odluku o stavljanju pod kontrolu informisanje o pandemiji

Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak kojim se za obaveštavanje javnosti o stanju i posledicama zaraze korona virusom ovlašćuje isključivo Krizni štab, odnosno da sva obaveštenja javnosti daje predsednica Vlade ili lica koja ovlasti Krizni štab. Zaključkom se predviđa da se obaveštenja o preduzetim zdravstvenim merama...

Deklaracija o zaštiti novinara

Svetski kongres Međunarodnog instituta za štampu usvojio je Međunarodnu deklaraciju o zaštiti novinara koja ističe odgovornost država u garantovanju uslova rada i borbe u protiv nekažnjavanja napada na novinare. Međunarodni principi zaštite novinara koji rade u opasnim uslovima, sa naglaskom na odgovornost država u garantovanju sigurnih...