Preporuke i zaključci sa konferencije o socijalnoj zaštiti

Preporuke i zaključci sa konferencije o socijalnoj zaštiti

Subotica je  25. i 26. juna 2015. bila domaćin konferencije “Usluge socijalne zaštite i organizacije civilnog društva kao pružaoci – EU standardi i domaće prakse” koju je organizovala TACSO kancelarija u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U radu  Konferencije  učestvovalo je preko sedamdeset predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije koje pružaju usluge ili se bave socijalnom zaštitom, korisnika socijalnih usluga, predstavnika lokalnih samouprava i institucija koje se bave socijalnom zaštitom i medija koji kontinuirano izveštavaju iz ove oblasti.

Rad učesnika koferencije sažet je u nacrtu dokumenta sa preporukama i zaključcima koji možete preuzeti ovdje.

Download: Preporuke i zaključci | Materijali i prezentacije

(Preuzeto sa: tacso.org) )