CIVICUS MONITORING WATCH LIST

CIVICUS MONITORING WATCH LIST

Poslednji presek stanja: 15. Avgust, 2018.

Nova CIVICUS Monitor Watch List ističe postojeće izazove i zabrinutost u oblasti građanskih sloboda i prava u Bangladešu, Kamerunu, Demokratskoj Republici Kongo, Gvatemali, Maldivima i u Nikaragvi. The Watch List ukazuje na države sa ozbiljnim pretnjama po prostor za delovanje organizacija civilnog društva. Ova lista je sačinjena bazirano na rezultatima CIVICUS monitoringa i istraživanja, kao i konsultacija sa aktivistima na terenu.

Danas, aktivisti i organizacije civilnog društva u ovim zemljama prolaze kroz teško kršenje građanskih sloboda i prava, koja im pripadaju po međunarodnom pravu. Ova kršenja uključuju: brutalne napade policije na mirne proteste u Nikaragvi i Bangladešu; ubistvo 18 aktivista za ljudska prava, od januara 2018, u Gvatemali; ignorisanje zakona na Maldivima pred zakazane izbore u septembru; ubijanje učesnika protesta, kao i kampanje usmerene ka uznemiravanju i selektivno pritvaranje aktivista i političke opozicije u Demokratskoj Republici Kongo; kao i  krivično gonjenje aktivista za ljudska prava i novinara u Kamerunu usred eskalacije civilnog sukoba i humanitarne krize.

U narednim nedeljama, CIVICUS Monitor pratiće razvoj i uređenje u svakoj od ovih država kao deo napora da se obezbedi veći pritisak na lokalne vlade. CIVICUS poziva vlade ovih država da učine sve u svojoj moći kako bi sanirale trenutno urušavanje pravne države i privele pravdi sve odgovorne počinioce zločina u proteklom periodu.

Više informacija o sužavanju prostora za delovanje organizacija civilnog društva koji se dešavaju u ovim zemljama možete pogledati na linku posvećenom stanju u ovim zemljama koje prati CIVICUS Monitor. U slučajuCIVICUS MONITORING WATCH LIST da imate informacije o civilnom sektoru u ovim zemljama, molim vas pišite na: monitor@civicus.org ili pošaljite šifrovan email OVDE.

Još informacija možete videte na sajtu CIVICUS-a.