Author: Admin

Pošaljite komentare na Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, pripremilo je Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine. Komentare na nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019....

Read More

Neustavna Naredba za udruženja građana iz Bora

Gradski štab za vanredne situacije grada Bora doneo je neustavnu Naredbu kojom se svim udruženjima građana i dobrovoljnim društvima nalaže da sve svoje ljudske resurse stave na raspolaganje za pomoć najstarijim sugrađanima u cilju dostavljanja namirnica i lekova. Ovakva naredba je očigledno neustavna imajući u vidu...

Read More

Različita praksa kažnjavanja za isti prekršaj

Osim ekspresnih suđenja putem „Skajpa“ primetno je nepostojanje jasnih kriterijuma kao i veoma neuravnotežena praksa postupanja prema građanima koji prekrše meru samoizolacije. S jedne strane, javnosti poznata lica poput estradnih ličnosti i popularnih sportista neposredno nakon privođenja dobili su priliku da sa Tužilaštvom zaključe sporazum o...

Read More

Praxis: Apel Vladi da zaštiti i “nevidljive”

Nevladina organizacija Praxis apelovala je na Vladu Republike Srbije da preduzme mere kako bi se omogućila zaštita onih kategorija stanovništva koji zbog neposedovanja dokumenata ostaju nevidljivi za državu i izopšteni iz sistema socijalne zaštite. U apelu se posebno naglašava težak položaj pripadnika romske nacionalne manjine, koji...

Read More

Građani se češće obraćaju Zaštitiniku

Kontinuirano kršenje ljudskih prava koje je naročito intezivirano od momenta proglašenja vanrednog stanja uslovilo je povećanje obima posla sa kojima se suočavaju institucije Zaštitnika građana, ali i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Zaštitnik građana, Zoran Pašalić, izjavio je da se toj ustanovi telefonskim putem svakodnevno obrati 200-250...

Read More