Inicijativa za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno odlučivanje

Inicijativa za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno odlučivanje

Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Agencija za borbu protiv korupcije podneli su danas predsedniku Republike Tomislavu Nikoliću inicijativu za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno odlučivanje u Narodnu skupštinu.
U obrazloženju inicijative je navedeno da predloženi Zakon nije u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima, da pri njegovom donošenju nije poštovana propisana procedura i da ne uređuje položaj nezavisnih i samostalnih državnih organa na odgovarajući način.

Institucije, potpisnice inicijative, posebno ističu da Zakon ruši Ustavom i zakonima utvrđenu nezavisnost određenih državnih organa, neophodnu za ostvarivanje vitalnih prava i interesa građana. Ukidanje njihove nezavisnosti, kako je navedeno, neće dati nikakve pozitivne rezultate niti doprineti svrsi zakona koji se donosi.

Više informacija http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/zakonske-i-druge-inicijative/4271-2015-08-03-14-33-17