Istraživanje “Ka boljim zakonima”

Istraživanje “Ka boljim zakonima”

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA u okviru inicijative Otvoreni parlament u saradnji sa SeConS – Grupom za razvojnu inicijativu, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu, sproveo je istraživanje „Ka boljim zakonima – Unapređenje zakonodavne procedure kroz bolje definisanje procedure za hitni postupak“.

Centralna tema studije je donošenje zakona po hitnom postupku, pre svega zato što je ovaj model zakonodavne aktivnosti postao sve zastupljeniji u poslednjoj deceniji. Cilj istraživanja je da omogući sagledavanje procedure donošenja zakona po hitnom postupku, kao i razumevanje faktora koji utiču na često pribegavanje ovoj proceduri. Krajnji cilj je unapređenje zakonodavnog procesa u Republici Srbiji.

Preuzmite dokument