Propisi

Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu 2016-2017.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), u skladu...

Read More

Održan sastanak sa predstavnicima Komisije za izradu Građanskog zakonika

Beograd, 13.jul, 2016.godine – Predstavnici Kancelarije sa saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, a u saradnji sa Građanskim inicijativama i Trag fondacijom, 11. jula 2016. godine u zgradi „Udruženja pravnika Srbije“ u Krunskoj ulici, u Beogradu, organizovali su sednicu Komisije za izradu Građanskog zakonika, na...

Read More

Javna rasprava o Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja u Kragujevcu

Na javnoj raspravi su prisustvovali državni sekretar prof. Dr Vera Dondur i pomoćnik ministra prof .. Nikola Tanić, prof. Branka Bugarski i prof. Dr Viktor Nedović, predstavnici Univerziteta u Kragujevcu i Novom Pazaru, malih i srednjih preduzeća, kao i akademici. Kako se moglo  čuti na javnoj raspravi,...

Read More

Druga sednica Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Druga sednica Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kojom je predsedavala Suzana Paunović, održana je u sredu, 25. 11. 2015. godine u Palati Srbija Na sednici je razmatran pregled statusa implementacije preporuka UN za ljudska prava i diskutovano o modelu plana...

Read More

Akcioni plan za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Srbiji

Sastanak radne grupe sa ciljem izrade posebnog Akcionog plana za implementaciju postojećeg normativnog okvira za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, održan je u ponedeljak, 2015. 23. novembra godine u Palati "Srbija". Srbija je pored domaćih zakona punu pažnju posvetila je i ispunjavanju međunarodnih obaveza o...

Read More

Obaveza uključivanja građana u procese donošenja odluka vezanih za javni prostor

Hausing Centar – centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa iz Beograda povodom svetskog dana ljudskih naselja (World Habitat Day) 2015. želi da skrene pažnju na značaj javnih prostora za kvalitetan život svih, a posebno najugroženijih građana naših gradova. Javni prostor je jedan od najvažnijih resursa...

Read More

ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O FINALNOM NACRTU PROGRAMA REFORMI POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE (ESRP)

Strategija proširenja Evropske unije 2013-2014. pokrenula je novi instrument kojim će za zemlјe u procesu pristupanja EU biti utvrđeni i praćeni prioriteti u oblastima zapošlјavanja i socijalne politike – Program reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP). ESRP je zamišljen kao strateški proces, koji će pratiti...

Read More

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana

Ovde možete preuzeti Uredbu o finansiranju udruzenja kojom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, obim, postupak dodele i vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja....

Read More

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019 . GODINE

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavila je  izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi O Predlogu nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019 . godine . Javna rasprava trajala...

Read More