Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji

Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je u skupštini Srbije na svečanom obeležavanju početka projekta “Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji”.

Poverenica Janković rekla je da pruža punu podršku projektu, napominjući da je invaliditet kao osnov za diskriminaciju, četvrti po redu u predmetima tokom 2015. godine, ali da broj podnetih pritužbi ne odgovora stvarnom položaju osoba sa invaliditetom.

Ona je navela da je u proteklih 15 godina napravljen pomak, da je urađen dobar zakonodavni i strateški okvir koji pruža osnov za dobru zaštitu osoba sa invaliditetom.

Prema njenim rečima, najveće prepreke na koje osobe sa invaliditetom nailaze u obrazovanju, zapošljavanju, ostvarivanju usluga i pristupačnosti objekata i površina.

Poverenica Janković je sve prisutne još jednom podsetila da u parlamentu nema nijednog predstavnika niti predstavnice osoba sa invaliditetom.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković najavila je da će u parlamentu biti oformljena radna grupa u kojoj će biti predstavnici svih parlamentarnih stranaka, a koji će razmatrati sve zahteve i potrebe osoba sa invaliditetom kako bi se one unapredile.

Ambasador SAD Majkl Kirbi rekao je da će projekat, koji finansijski podržava američka Agencija za međunarodni razvoj – USAID, pomoći osobama sa invaliditetom i unaprediti samu Srbiju. On je naveo da uključivanje u društveni i politički život tih osoba samo može da doprinese boljem životu i čitavoj državi.

Koordinatorka projekta i predsednica Centra za samostalan život invalida Srbije Gordana Rajkov rekla je da se politika uvek bavi osobama sa invaliditetom, bez obzira da li oni u njoj učestvuju ili ne, jer političari donose odluke koje direktno utiču na njihov život.

Projekat će trajati 18 meseci, a za to vreme treba da se ojača politička participacija osoba sa invaliditetom u Srbiji.

 

(Preuzeto sa: www.ravnopravnost.gov.rs)