Javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama

Ministartsvo privrede, u postupku pripreme Nacrta zakona o zadrugama, sprovodi javnu raspravu o nacrtu ovog zakona od 4. septembra 2015. godine do 24. septembra 2015. godine.

Prezentacije i rasprave o predloženom Nacrtu zakona biće organizovane po sledećem rasporedu:

  • Novi Sad, 4. septembar 2015. godine, u 11 časova, u Privrednoj komori Vojvodine (Velika sala), Hajduk Veljkova 11
  • Niš, 8. septembar 2015. godine, u 12 časova, u Regionalnoj privrednoj komori (Velika sala), Dobrička 2
  • Beograd, 22.septembar 2015. godine, u 11 časova, u Zadružnom savezu Srbije (Velika sala), Makedonska 21

Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane činioce da uzmu učešće u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostavljaju pisanim putem Ministarstvu privrede, Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Beograd, Kneza Miloša 20 ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: preduzetnistvo@privreda.gov.rs.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo privrede će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremini konačnu verziju Nacrta zakona, za razmatranje na sednici Vlade.

sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremini konačnu verziju Nacrta zakona, za razmatranje na sednici Vlade.

DOKUMENTI

Nacrt zakona o zadrugama

02. septembar 2015. – Nacrt zakona o zadrugama

icon

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o zadrugama

02. septembar 2015. – Program javne rasprave o Nacrtu zakona o zadrugama

icon

Obrazac za primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o zadrugama

04. septembar 2015. – Obrazac za primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o zadrugama

(Preuzeto sa: privreda.gov.rs)