Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu 2016-2017.

Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu 2016-2017.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim ciljevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilju što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavljuje se dve nedelje pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavljena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde.
dok će proces prikupljanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine, kada će obrazac biti objavljen na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samourave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se u prvoj nedelji avgusta, u Palati Srbija. Tačan datum i vreme održavanja sastanka biće objavljeni naknadno, kao i termini za sastanke u Nišu i Novom Sadu.

 

 

(Izvor KSCD)