Koalicija za dobročinstvo predlaže Vladi mere za olakšavanje davanja

Koalicija za dobročinstvo predlaže Vladi mere za olakšavanje davanja

Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Srbije i Savetu za filantropiju, kojim predsedava premijerka, a čiji je Koalicija član, sedam predloga mera u cilju podsticanja većeg broja donacija i omogućavanja efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijem stanovništvu.

Mere su identifikovane na osnovu potreba civilnog društva i drugih relevantnih aktera, ali i na osnovu primera dobre prakse iz drugih zemlja i dnevnog kontakta sa građanima, institucijama, kompanijam i drugim neprofitnim organizacijama.

Prva predložena mera je formiranje radnog tela pri Savetu za filantropiju koje bi bilo zaduženo za koordinaciju saradnje sa civilnim društvom.

Druga predložena mera je uspostavljanje Kompenzacionog fonda za povraćaj PDV-a neprofitnim organizacijama, koje doniraju robu i usluge, a kako bi se korporativni sektor aktivnije uključio u kampanje koje organizuje nevladin sektor.

Treći predlog odnosi se na privremeno ukidanje PDV-a na doniranje hrane kako bi se smanjilo bacanje hrane, preko potrebne velikom broju ugroženih sugrađana.

Neophodno je promovisati Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore, koje je izradila Poreska uprava na preporuku Koalicije i Saveta za filantropiju, koje pruža kompanijama informacije kako mogu da ostvare delimično umanjenje dela poreza na dobit čime se podstiču donacije.

Pored korporativnog sektora, potrebno je stimulisati i građane da doprinesu svojim donacijama i solidarnošću.

Zbog toga, Koalicija apeluje da Narodna banka Srbije ukine naplatu bankarskih provizija i za uplate donacija na namenske račune neprofitnih organizacija tokom vanrednog stanja.

Dvanaest banaka već ne naplaćuje provizije za uplatu donacija.

Dodatno, da bi se podstaklo doniranje iz inostranstva, predloženo je uvođenje PayPal donacija, odnosno omogućavanje i građanima Srbije i stranim državljanima, da putem ovih platformi brzo i jednostavno doniraju Republici Srbiji i domaćim neprofitnim organizacijama.

Neophodno je obezbediti dozvole za kretanje zaposlenima u neprofitnim organizacijama, kako bi nastavili sa neophodnim pružanjem pomoći na terenu.

Izvor: Danas