Ministarstvo privrede krši pravo javnosti da zna

Ministarstvo privrede krši pravo javnosti da zna

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Zaštitniku građana pismo kojim ga informiše o višestrukom kršenju zakona i prava javnosti od strane Ministarstva privrede povodom zahteva da se učini dostupnim Ugovor o upravljanju Privrednog društva „Železara Smederevo” zaključen sa Kompanijom “HPK Inženjering”.

Rešenjem Poverenika od 29.06.2015. naloženo je Ministarstvu privrede da organizaciji „Transparentnost Srbija” dostavi kopiju Ugovora o pružanju usluga upravljanja i savetovanja, zaključenog 21.03.2015. godine, između Republike Srbije, Privrednog društva „Železara Smederevo” d.o.o, HPK MANAGEMENT d.o.o. iz Beograda i HPK ENGINEERING B.V. iz Amsterdama, Holandija, uz prethodnu zaštitu podataka o ličnosti.

Uprkos činjenici da su rešenja Poverenika po Zakonu konačna, obavezujuća i izvršna Ministarstvo nije postupilo po nalogu Poverenika, a nije to učinilo ni nakon izrečene dve novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara.

Rešenje nije izvršeno ni nakon što je Poverenik 31.8.2015. zatražio da Vlada Republike Srbije, u skladu sa svojom obavezom iz Zakona, obezbedi izvršenje rešenja Poverenika.

Budući da u radnjama odgovornih u Ministarstvu privrede ima elemenata nekoliko prekršaja kažnjivih po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poverenik je o tome 27.07.2015. obavestio Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu (Upravni inspektorat) da kao organ nadležan za nadzor nad primenom ovog zakona podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica. Nema nikakvih informacija o tome da je Ministarstvo odnosno Inspektorat tim povodom nešto preduzelo.

Po oceni Poverenika ovakvo postupanje Ministarstva, višestruko suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, je samim tim u suprotnosti i sa elementarnim načelima dobre uprave, zbog čega, nezavisno od (ne)postupanja drugih nadležnih organa očekuje pokretanje postupka i preduzimanje mera iz nadležnosti Zaštitnika građana.

Originalno saopštenje dostupno na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.