Prepoznati udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja

Prepoznati udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja

Nacionalni konvent o EU, mreža koja okuplja preko 700 udruženja iz Srbije, pozvala je državne  i organe lokalne samouprave da prepoznaju udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa.

Situacija koja je posledica pandemije korona virusa zahteva hitnu reakciju svih aktera koja je usmerena na pružanje adekvatne zdravstvene zaštite, ali i različitih vrsta socijalne pomoći i usluga  najugroženijim kategorijama stanovništva.

Konvent navodi da je pomoć potrebna starijima, osobama sa invaliditetom, samohranim roditeljima, korisnicima novčanih naknada, stanovnicima neformalnih naselja, korisnicima i štićenicima raznih kolektivnih centara i ustanova, i drugim grupama koje su bile ugrožene i pre početka pandemije.

Da bi njihove potrebe bile što efikasnije zadovoljene, pored kapaciteta sistema socijalne zaštite, potrebno je i angažovanje udruženja koja su inače usmerena na rad sa ovim grupama i predstavljaju vredan resurs u ovoj situaciji.

“Zato apelujemo da sve organizacije koje imaju direktan kontakt s korisnicima u lokalnoj zajednici dobiju neophodnu podršku za rad kako bi se blagovremeno i na najbolji mogući način odgovorilo na potrebe najugroženijih građana i socijalno ugroženih grupa”, naveo je Nacionalni konvent o EU. To pre svega podrazumeva obezbeđivanje dozvola kretanja tokom “policijskog časa” za aktiviste i volontere udruženja gradjana koji obavljaju terenski rad, kako bi mogli nesmetano da stignu do svih kojima je potrebna njihova pomoć; obezbeđivanje neophodne zaštitne opreme; uključivanje predstavnika OCD u rad štabova u cilju bolje koordinacije podrške; viši stepen fleksibilnosti za prilagođavanje aktivnosti OCD novonastalnoj situaciji i redovno izvršenje plaćanja prema njima.

Izvor: Nacionalni konvent o EU