Promena prakse prilikom oslobađanja od PDV-a

Nakon promene načelnika odeljenja za oslobađanja od PDV-a u centrali Poreske uprave  došlo je do izmene prakse prilikom oslobađanja od PDV-a. Nova Uredba je doneta 01.4.2017. ali tadašnja načelnica PU nije zahtevala da se ugovor sa donatorima koji je preveden sa engleskog (odnosno originalnog jezika na kome je napisan i potpisan) i overava kod sudskog tumača. Uredba ne propisuje da ugovor mora biti overen kod sudskog tumača, ali je sadašnji načelnik insistirao na tome.

Kontaktirali smo Kancelariju za OCD povodom ovoga, koja nam je odgovrila da je kontaktirala Ministarstvo finansija povodom ovoga.

Ovakva praksa obesmišljava oslobađanje od PDV-a, jer troškovi sudskog tumača mogu pravazilaziti višestruko vrednost oslobađanja.

UREDBU možete pogledati OVDE.