Vesti

Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja?

Evropski pokret u Srbiji izdao je predlog praktične politike: Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja? Izveštaj politike pripremljen je u okviru programa TRAIN 2015 (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking) Link za preuzimanje: http://www.emins.org/uploads/useruploads/forum-it/06aPB-Nezavisna_tela.pdf...

VLADA I SKUPŠTINA NEME NA ODLUKU USTAVNOG SUDA

Nevladine organizacije oštro osuđuju nedoslednost vlasti u poštovanju prioriteta predsedavanja Srbije OEBS-om u oblasti ljudske dimenzije. Jedan od prioriteta – sloboda okupljanja – ostaje bez jasnog zakonskog normiranja, jer zakon, odlukom Ustavnog suda Srbije, prestaje da važi. To pokazuje odnos Vlade prema ljudskim pravima, kao...

Predsednik Opštine Voždovac komanduje policijom?!

Opozicionar je ranije preneo vest da je policija postupio po naređenju „spontano“ okupljenih članova SNS-a na javnoj površini. Osoba koja je komandovala je od čitalaca Opozicionara identifikovana kao Aleksandar Savić, predsednik Opštine Voždovac i istaknuti član SNS. Interesantan je momentat kada aktivista SNS-a traži da dođe...

Javna rasprava o Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja u Kragujevcu

Na javnoj raspravi su prisustvovali državni sekretar prof. Dr Vera Dondur i pomoćnik ministra prof .. Nikola Tanić, prof. Branka Bugarski i prof. Dr Viktor Nedović, predstavnici Univerziteta u Kragujevcu i Novom Pazaru, malih i srednjih preduzeća, kao i akademici. Kako se moglo  čuti na javnoj raspravi,...

Akcioni plan za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Srbiji

Sastanak radne grupe sa ciljem izrade posebnog Akcionog plana za implementaciju postojećeg normativnog okvira za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, održan je u ponedeljak, 2015. 23. novembra godine u Palati "Srbija". Srbija je pored domaćih zakona punu pažnju posvetila je i ispunjavanju međunarodnih obaveza o...

Zakonski urediti trošenje sredstava na lokalnom nivou

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je danas da će uskoro početi javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju jedinica lokalne saomuprave. Udovički je na završnoj konferenciji o programu "Unapređenje mehanizama odgovornosti u...

MUP nije blagovremeno pripremio nacrt novog zakona o okupljanju građana

Zaštitnik građana konstatuje propust u radu Ministarstva unutrašnjih poslova zbog koga Republika Srbija počev od 23. oktobra 2015. godine nema zakon koji uređuje slobodu okupljanja građana. Ustavni sud je na sednici održanoj 9. aprila 2015. godine utvrdio da Zakon o okupljanju građana nije u saglasnosti...