Vesti

Saopštenje povodom izuzeća sudije Aleksandra Trešnjeva i odlučivanja Visokog saveta sudstva o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u nevladinoj organizaciji CEPRIS

Beograd, 12.jul 2016.godine- Izuzeće sudije Aleksandra Trešnjeva i odluka Visokog saveta sudstva (VSS) da odlučuje o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u NVO Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) predstavljaju flagrantno kršenje ustavom zajemčenih prava na rad i prava na udruživanje i zadiranje u nezavisnost sudske...

Milioni odlaze na plaćanje komisija i radnih tela

Beograd, 13,jul 2016.godine- Državna revizorska institucija je upozorila da se stotine miliona dinara poreskih obveznika troši na plaćanje komisija i radnih tela u javnom sektoru bez jasnih kriterijuma i kontrole njihovog rada i da njihovi članovi uglavnom dobijaju naknade za posao za koji već primaju redovnu...

Građani protestovali, komunalci se smejali i fotografisali

Beograd, 12.jul 2016.godine-  Na protestu koji su obezbeđivale jake policijske snage okupilo se oko stotinak građana, koji su nosili transparente na kojima je pisalo "Komunalci vi ste kriminalci" i uzvikivali parole "Komunalne ubice, ruke su vam krvave". Desetak komunalnih policajaca stajalo je u holu zgrade, zajedno sa...

Saopštenje: Zabranjeni skupovi Falun Dafe za vreme posete predsednika NR Kine

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM zahteva od vlasti u Srbiji da odlukama svojih organa ne nameću ograničenja slobode mirnog okupljanja suprotna garancijama sadržanim u Ustavu Republike Srbije i međunarodnim standardima slobode mirnog okupljanja. Nedavna zabrana skupova pripadnika Falun Dafe (Falun Gong), uoči posete predsednika...

Država dodelila sredstva sama sebi

Beograd, 6.jul, 2016. – Povodom zaključivanja ugovora između Ministarstva pravde sa izabranim institucijama i organizacijama na Konkursu za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu krivičnog gonjenja, Građanske inicijative očekuju da Ministarstvo pravde u novom sazivu Vlade inicira izmene Pravilnika o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja...

Poverenik traži informacije o raspodeli novca na lokalu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je naložio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da Udruženju građana "Građanske inicijative" iz Beograda dostavi informacije o tome kojim opštinama i na koji način je raspodeljeno 400 miliona dinara za usluge...

Javna debata o godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2015. godinu

Treći put se pred ovim javnim skupom nalazi Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana. Prema zakonu, izvešaj se podnosi Narodnoj skupštini, ali već dve godine ovo zakonodavno telo ga nije razmatralo, rekao je zaštitnik građana Saša Janković otvarajući javnu debatu „Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2015....

Bivši ministar za duševnu bol traži pola miliona dinara

13 jun- Za pretpljene duševne boli usled povrede časti i ugleda bivši ministar zdravlja profesor dr Tomica Milosavljević tužio je koordinatora nevladine organizacije “Doktori protiv korupcije” dr Draška Karađinovića i traži odštetu od 490.000 dinara. U tužbi, koju “Dnevnik” poseduje, navodi se da je Karađinović svojim izjavama...

Aktivnosti SEKO mehanizma tokom 2015

Aktivnosti SEKO mehanizma tokom 2015:   1. SEKO za sektor Pravda i unutrašnji poslovi Početkom septembra 2015. Beogradski centar za bezbednosnu politiku je raspisao je konkurs namenjen OCD za uključivanje u mrežu organizacija SEKO za sektore pravde i unutrašnjih poslova . U skladu sa konkursom, Beogradski centar za...