Zakon o okupljanju građana neustavan

Zakon o okupljanju građana neustavan

Na sednici Ustavnog suda, održanoj 9.aprila 2015. godine doneta je odluka o neustavnosti Zakona o okupljanju građana, ali je objavljivanje obrazloženja odloženo za šest meseci.

утврдио да Закон о окупљању грађана („Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, „Службени лист СРЈ“, број 21/01 и „Службени гласник РС“, бр. 29/01 и 101/05), ниje у сагласности са Уставом. Суд је, у смислу члана 58. став 4. Закона о Уставном суду, одложио објављивање ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења. (предмет IУз-204/2013)

Saopštenje možete videti i ovde.