Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Narodna skupština Republike Srbije je  26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  03. januara 2012. godine.

Njegova primena počinje:

1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta;
1. januara 2013. godine za Registar komora;
1. maja 2013. godine za Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar udruženja i Registar stranih udruženja;
1. septembra 2013. godine za Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija;
1. oktobra 2013. godine za Registar finansijskog lizinga i 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Potreba za različitim trenutkom otpočinjanja primene ovog procesnog zakona u različitim registrima uslovljena je postojanjem adekvatnih materijalnih zakona i potrebom za njihovim donošenjem onde gde to nije do sada učinjeno.

Zakon možete preuzeti ovde: Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre