Javna rasprava u pripremi nacrta Zakona o policiji i Zakona o vođenju evidencija i obradi podataka u MUPu

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi 9.aprila u okviru javnog konsultativnog procesa u trajanju od 26.marta do 20. aprila o Nacrtu Zakona o policiji i Nacrtu Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Za sada je objavljen poziv samo za jednu javnu raspravu.