Javni poziv za predlaganje kandidata iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JCC) EU , Podsticajno okruženje , partnerstvo , nominacije | 15.06.2018

Kancelarija za saradnju civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućuje Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.
Evropski ekonomski i socijalni komitet (u daljem tekstu: EESK) je savetodavno telo Evropske unije, koje daje stručne savete Evropskoj komisiji, Evropskom savetu i Evropskom parlamentu u procesu donošenja politika na evropskom nivou. EESK je integralni deo u procesu odlučivanja EU i mora biti konsultovan pre donošenja odluka koje se tiču ekonomske i socijalne politike, a može i na svoju inicijativu davati mišljenja o pitanjima koja smatra važnim u ovoj oblasti.

Ceo poziv možete videti ovde.