Netransparentna izmena Zakona o dobrobiti životinja

Netransparentna izmena Zakona o dobrobiti životinja

Organizacije civilnog društva upozorile su da je neophodno njihovo uključivanje u proces izmene Zakona o dobrobiti životinja, od rane faze izrade, u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, kao i sa najnovijom Rezolucijom Evropskog parlamenta u kojoj je izražena zabrinutost zbog usvajanja zakona po hitnom postupku i koja sadrži preporuku za veće uključivanje civilnog društva u proces integracija, dakle usklađivanja propisa.

Smatramo da izmena Zakona o dobrobiti životinja zahteva širok konsultativni proces, s obzirom da su u oblasti zaštite dobrobiti životinja i odnosu prema životinjama najvidljivije promene, odnosno sve je veće interesovanje i razumevanje građana za zaštitu dobrobiti životinja.

Stoga smo zahtevali od Uprave za veterinu da nam što pre dostavi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja, kako bismo na vreme mogli da dostavimo svoje komentare, ali dobili smo odgovor da Nacrt još uvek nije adekvatan za diskusiju.

Prema informacijama kojima raspolažemo, izmena ima i u odredbama koje se odnose na kućne ljubimce i napuštene kućne ljubimce iako to nije bilo predviđeno jer svaka država članica Evropske unije određuje pravila u ovoj oblasti. Uprava za veterinu nas je ranije obavestila da u navedenoj oblasti neće biti izmena.

U kontaktu smo sa 25 organizacija koje žele da se uključe u izradu novog Zakona o dobrobiti životinja i zajedno smo se obratili za pomoć Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom.

(izvor: link-plus.org.rs)