Održana javna rasprava za predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama

Održana javna rasprava za predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama

Danas, 7. oktobra 2015. godine u Maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije održana je prva javna rasprava za predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama.

Ključni ciljevi ove strategije su povezivanje pojedinačnih elemenata planiranja, budžetiranja i donošenja odluka o javnim politikama u jedinstven sistem, kao i dostizanje višeg kvaliteta propisa i smanjenja administrativnih troškova za privredu i građane. Unapređenje transparentnosti zakonodavnog procesa i povećanje uloge predstavnika privatnog i civilnog sektora u procesu donošenja javnih politika je dodatni cilj koji se teži postići.
Program javne rasprave nastaviće da se realizuje u periodu od 1. do 21. oktobra 2015, po sledećem rasporedu:

12. oktobra 2015. godine, od 10.30 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15 – Okrugli sto za predstavnike privrede
14. oktobar 2015. godine od 9.30 sati, u Narodnoj skupštini Republike Srbije (mala sala), Kralja Milana 14 – Okrugli sto za predstavnike organa državne uprave
21. oktobar 2015. godine od 9.30 sati, u Narodnoj banci Srbije – Amfiteatar (Ulaz iz Svetozara Markovića), Nemanjina 17 – Završna konferencija

Republički sekretarijat za javne politike poziva sve zainteresovane strane da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Sve primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na javna.rasprava@rsjp.gov.rs, ili poštom na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, naslovljeno za Republički sekretarijat za javne politike. Kontakt osoba za sve dodatne informacije je: Jasmina Petrović, tel. 011 3349-818.