Ružić: Set zakona će poboljšati rad državne uprave

Ministar državne uprave i lokalne uprave Branko Ružić izjavio je da se izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnoj upravi postiže bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, kao i efikasniji rad opština i gradova.

On je tokom obrazlaganja zakona u Skupštini Srbije rekao da će uključivanjem u postupak pripreme investicionog dela budžeta lokalne samouprave i građani imati mogućnost da kažu šta da se gradi, a biće uključena javnost u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenta.

Kao važnu novinu Ružić je istakao da će pet odsto ukupnog broja građana sa biračkim pravom biti dovoljno da se pokrene građanska inicijativa.

Zakonom je predviđeno i da je minimalan rok za sazivanje sednice Skupštine opštine odnosno Skupštine grada 24 časa čime se sprečava zloupotreba ovlaščćenja u pogledu neprimerenog roka za sazivanje sednica skupština, što omogućava njihov bolji rad, dodao je ministar. On je kazao i da će broj lokalnih funkcionera zavisti od broja stanovnika opštine ili grada, a uređuje se i položaj mesnih zajednica u težnji da one budu mesto gde će se prepoznati problemi i razgovarati o potrebama građana.

Opštine i gradovi se podstiču na saradnju i zajedničko obavljanje poslova poput komunalnih i inspekcijskih.

Govoreći o izmenama Zakona o matičnim knjigama rekao je da će promena pola u matične knjige biti omogućena na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, čime se ostvaruju pravni interesi osoba koje su promenile pol i podstiču mere o zabrani diskriminacije. On je kazao i da će izmena tog zakona građani ma gde bili u zemlji ili van nje, moći da dobiju izvode iz matičnih knjiga.

Izmenama Zakona o nacionalnim savetima jasnije su definisana ovlašćenja tih saveta, smanjenja prekomerna politizacija i transparentniji rad nacionalnih saveta. Izmenama zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma previđeno je da u mestima i gradovima u kojima nacionalna manjina dostiže 15 odsto ukupnog stanovništva nazivi ulica, trgova, naseljenih mesta i drugi toponimi ispisuju na jeziku te manjine.

Zakonom je obezbeđena i mogućnost da se manjinski narodni poslanici u Skupštini Srbije obrate na svom jeziku.

Ružić je obrazlagao i izmene i dopune Zakona o javnim agencijama i Zakon o platama u javnim agencijama koje finansira Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kojim se, kako je naveo, uspostavlja usklađen sistem radnih odnosa i plata u celom sektoru.

Istakao je da je obavezan javni konkurs pri zapošljavanju i provera znanja kandidata, utvrđivanje pravila za imenovanje članova upravnih odbora i direktora, dalji njihov rad, bolja kontrola i raspored prihoda.

Predložene su i izmene i dopune Zakona o teritorijlanoj organizaciji kojima bi trebalo opštine Bor i Prokuplje da dobiju status grada.

Celu vest možete videti na sajtu N1 info