Uključivanje OCD u izradu strateških dokumenata na lokalnom nivou

Uključivanje OCD u izradu strateških dokumenata na lokalnom nivou

Prema istraživanju sprovedenom u prvoj polovini 2014, samo je trećina gradova i opština u Srbiji uključivala organizacije civilnog društva u izradu lokalnih strategija. Po ovom pitanju se prave određeni pomaci, a primeri dobre prakse su gradovi Kraljevo, Pančevo i Bačka Topola.

Takođe, projekat „Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji je podržan od strane EU i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, doprineo je jačanju kapaciteta 60 lokalnih OCD za učešće u izradi strategija, nakon čega je 22 organizacije učestvovalo u izradi akcionih planova i strateških dokumenata u četiri opštine – Paraćinu, Krupnju, Čoki i Beloj Palanci.

Projekat je realizovan od strane Centra za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i udruženjima „Narodni parlament“ iz Leskovca i „Građanska šansa“ iz Valjeva, a prema rečima direktorke CenTriR-a, Vanese Belkić, dosadašnja praksa i istraživanja pokazala su da  uslučajevima kada je do uključivanja OCD dolazilo, ono često nije zadovoljavajuće ocenjeno ni od strane lokalnih samouprava ni od strane organizacija civilnog društva.

Više možete pročitati ovde