ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O FINALNOM NACRTU PROGRAMA REFORMI POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE (ESRP)

ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O FINALNOM NACRTU PROGRAMA REFORMI POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE (ESRP)

Strategija proširenja Evropske unije 2013-2014. pokrenula je novi instrument kojim će za zemlјe u procesu pristupanja EU biti utvrđeni i praćeni prioriteti u oblastima zapošlјavanja i socijalne politike – Program reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP).

ESRP je zamišljen kao strateški proces, koji će pratiti proces evropskih integracija kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima u oblastima socijalne politike i zapošlјavanja i strukturiran je po modelu strategije Evropa 2020, koju države članice već primenjuju. ESRP je fokusiran na ograničeni broj ključnih prioriteta u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Poput EU smernica za zapošljavanje, ESRP predstavlja rešenja u trima oblastima: tržište rada i politike zapošljavanja, ljudski kapital i politike razvoja veština i politike socijalnog uključivanja i socijalne zaštite. Pored toga, dokument sadrži horizontalne aspekte kao što su izgradnja kapaciteta, upravljanje i institucionalne reforme, kao i upotreba EU fondova za sprovođenje planiranih reformi.

Vlada Srbije je na poziv Evropske komisije izradila Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Program – ESRP). Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je uz Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja bilo nadležno za vođenje procesa izrade.

Ceo proces izrade je bio otvoren i partneri su u više navrata bili konsultovani i pozvani da se, kroz različite mehanizme konsultacija, aktivno uključe u izradu ovog dokumenta. Tako se poslednja javna rasprava o finalnom nacrtu dokumenta završila početkom septembra, uz veliki odziv i kvalitetne komentare, koji su velikim delom ušli u konačnu verziju ESRPa.

Program reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP) se trenutno nalazi u proceduri i njegovo usvajanje od strane Vlade Republike Srbije se očekuje u što skorijem roku.