Radni sastanak povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

Radni sastanak povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovali su radni sastanak u utorak, 10. februara 2015. godine u Beogradu, Palata Srbija, sa organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem usluga u oblasti socijalne zaštite povodom predstojećih izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti.

U okviru početka procesa izrade novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, predstavnici udruženja i drugih organizacija civilnog društva bili su u prilici da daju svoje načelne i konkretne predloge i sugestije za unapređenje postojećeg zakonskog okvira u prilog udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva kao pružaocima usluga u sistemu socijalne zaštite.

“Kvalitet jednog društva trebalo bi da se meri prema tome kako se odnosi prema najslabijima”, poručio je ministar Vulin na otvaranju skupa i dodao da je Zakon o socijalnoj zaštiti donet pre četiri godine i da to nije predug rok, ali da je bilo potrebno da se nadoknade nedostaci i mane koje su se pokazale kao očigledne u tom zakonskom rešenju. Cilj je kako je dodao, da se izmenama tog zakona popravi položaj onih kojima je najteže i unaprede usluge u lokalnoj zajednici. “Bez tih usluga sistem socijalne zaštite bio bi mnogo siromašniji i zato smo počeli izmene zakona baš od ljudi koji pružaju usluge“, kazao je Vulin. Osim ministra Vulina, skupu su se ispred Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obratili i Branka Gajić, pomoćnica ministra, i Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor.

Direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Ivana Ćirković rekla je da je ovo prvi sastanak u nizu i da je skup organizovan na početku izrade rešenja i da zato učestvuju sve organizacije iz cele Srbije koje se bave pružanjem usluga. Važeći Zakon o socijalnoj zaštiti, kako je kazala doveo je do toga da su se nevladine organizacije kao pružaoci usluga suočili sa brojim problemima i da je zato iniciran proces izmena i dopuna kako bi im se dalo na značaju i prepoznalo pitanje rešavanja njihovih problema. Te organizacije, kazala je, uglavnom deluju na lokalnom nivou i važno je da budu prepoznate kao pratneri. Glavni problemi kada je u pitanju ova oblast kazala je odnose se na potrebe za pružanjem većeg broja usluga, kao i da organizacije civilnog društva budu na istom nivou, odnosno da budu ravnopravni pružaoci usluga.

Kako je rečeno na skupu, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i organizacija civilnog društva moći će da daju predloge i sugestije za unapređenje postojećeg zakonskog okvira u prilog udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva kao pružaocima usluga u sistemu socijalne zaštite.

(Preuzeto sa: caritas-sabac.rs )