Zakonodavni okvir

Šansa za aktivnije uključivanje javnosti u procese donošenja odluka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, poštujući odredbe Zakona o državnoj upravi (član 77.) donelo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata. Pravilnik predviđa da su nadležni organi državne uprave, koji pripremaju propise, u obavezi da...

Read More

Kancelarija potpisala Sporazum o preuzimanju podataka putem veb servisa od APR-a

Beograd, 13. jun 2018. godine - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije potpisala je sa Agencijom za privredne registre Sporazum o preuzimanju podataka putem veb servisa, koji se odnose na statusne i druge promene u udruženjima, zadužbinama i fondacijama, registrovanim u Agenciji. Pravni osnov...

Read More

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA U OBLASTI UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA I ZAKONODAVNIM PROCESOM

Na predlog Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlada Republike Srbije je na 192. sednici 23. januara 2016. godine usvojila Strategiju regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine, sa pratećim akcionim planom. Vlada je ovim dokumentom, za narednih 5 godina odredila...

Read More

Obaveza otvaranja posebnog namenskog računa za budžetska sredstva

Beograd, 3. marta 2016. godine - Ponovo je uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava. Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima...

Read More

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana

Ovde možete preuzeti Uredbu o finansiranju udruzenja kojom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, obim, postupak dodele i vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja....

Read More

Radni sastanak povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovali su radni sastanak u utorak, 10. februara 2015. godine u Beogradu, Palata Srbija, sa organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem usluga u oblasti socijalne zaštite...

Read More