Zakonodavni okvir

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana

Ovde možete preuzeti Uredbu o finansiranju udruzenja kojom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, obim, postupak dodele i vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja....

Read More

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uputila preporuke svim organima državne uprave za transparentnost finansiranja rada OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uputila je 5.12. 2014. godine dopis svim organima državne uprave na republičkom nivou, koji imaju opredeljena sredstva na liniji 481- Dotacije nevladinim organizacijama, koji se odnosi na poštovanje procedura za sprovođenje transparentnog procesa finansiranja programa i projekata organizacija civilnog...

Read More